top of page

יו, תודה, כבר חוזר

יאיר ריינר

כותב חברתית

תכתבו לי מסרים,

בעיקר אם אתם יצורים מכוכב אחר וזאת הדרך היחידה שמצאתם לתקשר עם המין האנושי.

וגם אם לא.

bottom of page